Koperta Życia

Poniżej został umieszczony przykład jak wypełnić  Kartę Informacyjną  do  Koperty Życia.

Znajdź czas i poświęć możliwie dużo uwagi, by prawidłowo wypełnić kartę informacyjną. Pamiętaj, od tego może zależeć Twoje życie !

  - W rubryce " grupa krwi " gdy nie ma pewności należy wpisać ( XXX ).

  - W rubryce " jestem uczulony(a) na " gdy nie ma uczuleń nalezy wpisac ( NIE  STWIERDZONO ).

  - W rubryce " ile razy dziennie " należy wpisać odpowiednio (1 RANO) - (1 WIECZOREM) - (  2 x   ) - (  3 x  ) - (co 6 godz)

  - Poproś lekarza prowadzącego  by potwierdził medyczne dane zawarte w karcie podpisem i pieczątką.

  - Sugerujemy włożenie do koperty ksero dowodu osobistego w celu prawidłowej identyfikacji koperty z jej właścicielem.

  -Pamiętaj również by do koperty dołączyć kartę informacyjną z pobytu w szpitalu lub inne istotne dokumenty dotyczące Twojego  zdrowia  np: wyniki ostatnich badań.

Na dole naszej strony możesz pobrać Kartę Informacyjną i wydrukować na swojej drukarce.

 

UWAGA!

Koperta Życia Jest przeznaczona wyłącznie dla służb medycznych i ratowniczych w przypadku zaistnienia krytycznej sytuacji w celu ratowania życia i zdrowia.
Pod żadnym względem prosimy nie udostępniać kopert i danych w nich zawartych osobom postronnym..

 

przyklad

 

Śledź nas na Facebooku
Kontakt z nami