Koperta Życia

Spis treści

POŻAR – CO ROBIĆ?

W przypadku powstania pożaru wszyscy jesteśmy zobowiązani do:

  • zaalarmowania niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osób będących w strefie zagrożenia,
  • wezwania straży pożarnej – tel. 998 lub 112.

Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:

Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie powiedz:

  • Co się stało?
  • Gdzie zdarzenie ma miejsce?
  • Twoje imię i nazwisko.
  • Numer telefonu, z którego dzwonisz.
  • Jak wygląda sytuacja na miejscu zdarzenia.
  • Czy są osoby poszkodowane, zagrożone (określić w miarę możliwości liczbę osób).

PAMIĘTAJ!

Prawidłowe zgłoszenie zdarzenia jest gwarancją szybkiej i skutecznej pomocy służb ratowniczych.
Po przekazaniu powyższych informacji nie rozłączaj się (nie należy odkładać słuchawki telefonu) do czasu uzyskania wyraźnej zgody od osoby przyjmującej zgłoszenie. Należy postępować zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez osobę przyjmującą zgłoszenie.

BEZPIECZEŃSTWO W HANDLU

Śledź nas na Facebooku
Kontakt z nami